O nás

  Pomáháme rodinám spokojeně žít!
Centrum pro rodinu Náruč, z.ú. je nestátní nezisková organizace, která byla založena v roce 2000 v Turnově.
Činnosti Centra pro rodinu Náruč jsou:
1) provoz rodinného centra –
 zařízení komunitního a integračního charakteru zaměřené na volnočasové a komunitní programy, clová skupina:rodiny s dětmi zpravidla 0-6let věku, rodiče dětí školního věku a prarodiče
2) centrum podpory náhradní rodinné péče – zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí
3) sociální podpora – poradenství a vzdělávání rodičů s dětmi, poskytování preventivních a podpůrnýh služeb za účelem předcházení vzniku a rozvoje negativních jevů v rodině
4) miniškolka- péče o předškolkové děti- příprava na vstup do MŠ, pomáhá dětem rozvíjet sociální, verbální, výtvarné a pohybové dovednosti
5) humanitární projekty – projekty zaměřené na pomoc a podporu potřebným – sbírkové akce, adopce na dálku, dobrovolnický program.
Posláním Centra je podpora rodiny, poskytování služeb a pomoci všem jejím členům a subjektům spolupracujících s rodinou. Centrum je členem Sítě pro rodinu (dříve Síť mateřských center), nositel ocenění Společnost přátelská rodině a mnoha dalších. Náruč je otevřená široké veřejnosti a nabízí prostory pro setkávání dětí a jejich rodičů, organizuje volnočasové aktivity, kurzy pro osobní růst, tvůrčí aktivity pro děti a jejich rodiče, společné výlety, pobyty, besedy a semináře, poradenství, hernu a miniškolku. Programy a projekty jsou garantovány odborníky z dětské psychoogie, speciální pedagogiky a sociálního poradenství.
Jsme členem Asociace Dítě a Rodina.
Stanovy Asociace